Privacybeleid - Beautysalon by Pascal

Ga naar de inhoud
PRIVACYBELEID en DISCLAIMER
Beautysalon by Pascal


Privacybeleid
 
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten van beautysalonbypascal.nl, Brinkstraat 12, 3741 AN Baarn.
 
 
 
 
 
Versie: 1.0     
Datum: 09-04-2021
 
 
 
 
 
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 
Het gebruik van persoonsgegevens
 
Bij het gebruiken van de website beautysalonbypascal.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 
 
Doeleinden van gebruik
 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat beautysalonbypascal.nl in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. beautysalonbypascal.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor:
 
   
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt. De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn uw naam en e-mail.
  Na het beantwoorden van de vraag en bijbehorend mail / telefoonverkeer worden de gegevens binnen 6 maanden verwijderd.
 •  
 • Het verlenen van toegang tot je (webshop) account nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Hiervoor verwerken wij uw naam, achternaam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, verzendadres. Indien u zich via mail afmeldt, verwijderen wij deze gegevens.
 •  
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; hiervoor verwerken wij ip-adres, cookie ID, klik- en surfgedrag. Deze gegevens worden na vijf jaar verwijderd
 
 

Gegevensbeveiliging
 
beautysalonbypascal.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.
 
 

Cookies
 
Op deze website worden cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van beautysalonbypascal.nl of die van een derde partij.
 
 

Uw wettelijke rechten
 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@beautysalonbypascal.nl, of door telefonisch contact met ons op te
nemen via +31 (0)35 609 02 58.
 

U heeft de volgende rechten:
 
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.
             
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 
 
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 
 

Contactgegevens

Beautysalon by Pascal
Brinkstraat 12
3741 AN Baarn
 
 

Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Disclaimer
 
beautysalonbypascal.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van Beautysalon by Pascal. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautysalon by Pascal is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via beautysalonbypascal.nl op enigerlei wijze te verspreiden.
 
Zowel beautysalonbypascal.nl als Beautysalon by Pascal besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Beautysalon by Pascal alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen.

Terug naar de inhoud